Page 12 of 13

VETERANS DAY - SUN, NOV 11, 2018

UFO CLUB MEETING - WED, NOV 21, 2018

THANKSGIVING DAY - THU, NOV 22, 2018

UFO FALL SUPERSWAP - SAT & SUN, NOV 24 & NOV 25, 2018

UFO FALL SUPERSWAP SETUP DAY - FRI, NOV 23, 2018

UFO CLUB MEETING - WED, NOV 7, 2018

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30